Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

NIỀM VUI CỦA NHAN UYÊN

Khổng Phu Tử rất khen ngợi người học trò Nhan Uyên của ông, Nhan Uyên có đức tính rất tốt. Trong “Luận Ngữ”, Khổng Phu Tử khen ngợi Nhan Uyên là “Không đổ lỗi, không phạm lỗi hai lần”. Khả năng sửa sai của Nhan Uyên rất tốt, mà ông lại không nổi giận, khả năng nhẫn nhục cũng vô cùng tài tình. Nhan Uyên lại làm được thanh bần mà vui đạo, “Cơm một giỏ, nước một bầu, tuyệt chẳng đổi niềm vui”. Nhan Uyên thực sự đã có được khả năng tu thân. Trong Luận Ngữ, đồng thời cũng nói đến Nhan Uyên là “Điều hay chẳng khoe, công lao chẳng kể”. Nhan Uyên chưa từng khoe khoang công lao của mình, không thể hiện ưu điểm của mình. Ông rất khiêm tốn, biết nhường công lao cho người khác, luôn cảm thấy những việc như thế là việc mình phải làm.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!