Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TIẾN SỸ CỪU GẦY

Vào thời nhà Hán, có chế độ phong “Tiến sỹ ngũ kinh”. Trong một năm, hoàng đế sẽ tặng cho mỗi tiến sỹ một con cừu. Hôm đó lùa đến rất nhiều cừu, các tiến sỹ đều đến nhận ngự thưởng của hoàng đế. Kết quả là tất cả tiến sỹ ngũ kinh đều ở đó và nói: “Con này hơi béo, con này hơi gầy, thế này sẽ không công bằng”. Các tiến sỹ ở đó bàn luận không thôi. Có một học nhân tên là Chân Vũ, sau khi ông nhìn thấy thì không nói gì, lập tức đến chỗ đàn cừu, dắt đi một chú cừu vừa gầy vừa bé. Chân Vũ làm như vậy, mọi người không tranh cãi nữa, và đều cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn vì mình còn làm tiến sỹ ngũ kinh, thật là có danh mà không có thực. Chân Vũ vô cùng khéo léo, dùng hành động của mình để nhắc nhở họ. Sau này, hoàng thượng biết được liền phong Chân Vũ là “Tiến sỹ cừu gầy”.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!