Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

LẤY ĐỨC ĐỘ ĐỂ CẢM HÓA

Vào thời Xuân Thu, có một vị tể tướng đức độ tên là Yến Anh. Yến Anh đã làm ra rất nhiều tấm gương tốt, Khổng Phu Tử cũng vô cùng tôn trọng và tán thán ông. Một chiếc áo khoác ông đã mặc ba mươi năm mà chưa thay. Đương nhiên, chiếc áo đó nhìn vẫn gọn gàng sạch sẽ, vì ông “Yêu thương vạn vật, rồi sẽ được đáp trả”. Khi bạn yêu thương đối với bất cứ vật gì, thì sẽ được đáp lại, sẽ để bạn được sử dụng lâu dài. Một vị quan tể tướng mà mặc chiếc áo khoác ba mươi năm, thử hỏi ngoài việc ảnh hưởng tới gia đình của ông, còn ảnh hưởng điều gì vậy? Sẽ ảnh hưởng tất cả bá quan văn võ, tất cả người dân. Cho nên, là một vị đại thần, ông vô cùng liêm khiết, là sẽ nâng cao tinh thần thanh bạch của cả xã hội. Người phu ngựa của Yến Anh chính là người giúp ông đánh xe, hàng ngày đưa ông vào triều. Cho nên, người phu ngựa mỗi lần gặp ai đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, một dáng vẻ rất cao ngạo. Vì sao ông lại cao ngạo vậy? Vì ông là người đánh xe của tể tướng, ông cũng phải thể hiện một dáng vẻ hơn người chứ, có một câu thành ngữ để miêu tả đó là “Cáo mà đòi oai như hổ”. Về sau vợ của người phu ngựa biết được, một ngày bà nói với ông ấy: “Tôi phải bỏ anh, tôi phải đi thôi”. Người phu ngựa liền rất lo lắng, ông nói: “Sao lại thế? Vì sao bà lại bỏ tôi vậy?”, bà nói: “Mọi người đều rất kính trọng đức hạnh của ngài Yến Anh, tể tướng Yến Anh vừa đức độ lại vừa khiêm tốn, còn anh thì vốn không có đức hạnh mà lại cao ngạo thế này, cho nên tôi không muốn sống cùng anh, tôi muốn bỏ đi”. Người phu ngựa nghe được cảm thấy xấu hổ, liền nói với vợ ông: “Tôi nhất định sẽ sửa đổi, bà đừng bỏ tôi nữa”. Vợ ông thực sự cũng rất hiểu biết, lại biết tiến thoái mà khuyên bảo chồng mình. Đương nhiên, chồng bà cũng rất mở lòng tiếp nhận ý kiến của người vợ. Sau này, người phu ngựa này rất nghiêm túc sửa đổi, Yến Anh cảm thấy đức hạnh của ông tiến bộ rất nhanh, liền tiến cử ông làm đại phu của nước Tề.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!