Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỐT SÁCH CHÔN NHO

Vào thời Xuân Thu chiến quốc, nước Tần có một vị tể tướng tên là Lý Tư. Lòng đố kỵ của Lý Tư rất lớn, tâm địa lại hẹp hòi. Ông có một người sư đệ tên là Hàn Phi Tử, ông ghen với học vấn của Hàn Phi Tử, lại còn muốn hại chết ông ấy. Thậm chí, cuối cùng còn đốt và tiêu hủy toàn bộ kinh điển của Nho gia, đây chính là sự kiện “Đốt sách chôn Nho” nổi tiếng trong lịch sử. Ông đề nghị lên Tần Thủy Hoàng đem đốt toàn bộ sách thánh hiền. Khi đốt như vậy, đẫn đến không ít người không được nghe lời chỉ dạy của thánh hiền. Ông chỉ muốn học vấn của mình phải cao hơn người khác. Cho nên, đã đem ngọn lửa đố kỵ này làm hại biết bao người, đã đốt đi cơ duyên được nghe giáo huấn thánh hiền của không ít người. Chính vì lòng đố kỵ của mình, mà ông đã không có cái kết có hậu, ông và con của ông đều bị đưa đến pháp trường chịu hình phạt chặt lưng mà chết, từ phần lưng trở xuống bỉ chặt đứt. Cho nên, hại người thì cuối cùng chắc chắn là hại mình, người đố kỵ nhất định sẽ gặp người đố kỵ.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!