Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TƯỚNG QUÂN ĐẠI THỤ

Vào thời Quang Vũ Đế triều Đông Hán, có một vị tướng quân tên là Phùng Dị. Ông chính là phó tướng của Quang Vũ Đế. Vì đánh thắng trận, nên tất cả tướng quân cùng tụ hợp lại, từng người kể mình có công lao lớn thế nào. Khi đang cùng nhau khoe khoang, Phùng Di không hề nói một câu, mà lại dưới gốc cây lớn, thầm lặng ngồi ở đó, không tranh quyền đoạt lợi với họ. Thường khi một người có đức hạnh mà không đi tranh quyền đoạt lợi, thì người khác lại cảm thấy hối lỗi, và sẽ tự kiểm điểm bản thân. Người ta có công mà không khoe khoang, chúng ta lại ở đây mà tranh công sao. Quang Vũ Đế biết được cũng rất cảm động, liền phong Phùng Di là “TƯỚNG QUÂN ĐẠI THỤ”.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!