Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TIÊN NHÂN LÃ ĐỘNG TÂN

Đạo gia có bát tiên, trong đó người thầy của Lã Động Tân là Chung Li. Chung Li muốn dạy cho Lã Động Tân một phép thuật, gọi là “Biến thép thành vàng”. Chung Li có nói với Lã Động Tân: “Sau khi học xong phương thức này, con thấy người nghèo khổ, mà điểm một cái là có thể giúp họ”. Lã Động Tân lại hỏi, thép này sau khi biến thành vàng, liệu có thể biến trở lại thành thép được không ạ?”, Chung Li nói: “Sau năm trăm năm sẽ biến trở lại”. Lã Động Tân nói: “Vậy há chẳng phải làm hại người năm trăm năm sau này sao? Việc này con không làm đâu”. Thầy của ông nói muốn thành tiên phải tích ba nghìn công hạnh, niệm này của con đã vẹn tròn ba nghìn công hạnh rồi. Vì ông không chỉ nghĩ đến người thời hiện tại, mà người sau năm nghìn năm sau, ông đều có thể bảo vệ, điều này cho thấy tấm lòng ông vô cùng nhân từ.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!