Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

LỜI THỈNH CẦU CỦA CỰ BÁ

Thời nhà Hán có một học nhân tên là Tuần Cự Bá. Do bạn của ông mắc bệnh trọng, nên ông phải đi thăm bạn. Thật không may, đúng lúc một đám cướp đến khu vực bạn ông ở để cướp chiếm tài sản, cho nên mọi người trong làng đều bỏ đi hết. Bạn của ông liền khuyên Tuần Cự Bá: “Ở đây rất nguy hiểm, anh mau đi đi”. Tuần Cự Bá có muốn đi không vậy? Không muốn. Ông nói: “Tôi đến đây là để thăm anh, chăm sóc anh. Sao tôi có thể bỏ anh mà đi được chứ? Việc thế này tôi không làm được”. Tuần Cự Bá liên đi ra ngoài nhà, nói với đám cướp: “Bạn tôi đã bệnh rất nặng rồi, các anh không được làm hại anh ấy, nếu các anh muốn hại thì hại tôi đây”. Vì anh rất chân thành, lại có đạo nghĩa, không sợ chết. Kết quả là đến cướp cũng phải cảm động. Kẻ cầm đầu đám cướp nói với đồng bọn của hắn: “Chúng ta đã là kể vô nghĩa rồi, sao có thể đến nơi có tình nghĩa này để cướp bóc chứ?”. Tên cầm đầu đám cướp cảm nhận được tình nghĩa của Tuần Cự Bá, liền hạ lệnh cho tất cả phải rút đi. Lòng chí thành, sự trọn đạo nghĩa của Tuần Cự bá đã hóa giải được tai họa này. Nếu hôm đó Tuần Cự Bá không chăm sốc bạn của ông, mà bỏ đi, thì sẽ gặp kết quả thế nào đây? Đương nhiên đám cướp sẽ ra tay tàn nhẫn, mà trong lòng ông cả đời đều bất an.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!