Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TUYÊN TỬ THỦ KÍNH

Vào thời Xuân Thu, có một vị tên là Triệu Tuyên Tử. Ông là một vị đại thần của nước Tấn. Thời đó, Tấn Linh Công u mê đớn hèn vô đạo, vì ông là đại thần, nên luôn đi khuyên bảo Tấn Linh Công. Sau này, Tấn Linh Công cảm thấy rất phiền nhiễu, bèn thuê sát thủ giết ông. Tên sát thủ tên là Sừ Nghê, khi đã đến trước của nhà Triệu Tuyên Tử, thấy Triệu Tuyên Tử vẫn chưa vào chầu, nhưng đã ăn mặc rất chỉnh tề, và đang ngồi lim dim ở đó nghỉ ngơi. Bởi vì, hắn vô cùng kính trọng Triệu Tuyên Tử, cho nên sau khi nhìn thấy rất cảm động, trong lòng rất sùng bái ông. Trong lòng thầm nghĩ, một người đến một việc nhỏ thế này mà đã rất cẩn thận, khiêm cung, thì nhất định là rường cột của đất nước, là chủ nhân của đất nước. Nếu như giết ông đi rồi, mình sẽ có lỗi với đất nước. Nhưng ta đã nhận lệnh của quân vương, nếu ta không giết Triệu Tuyên Tử, ta lại thất tín với quân vương, cho nên ngay lúc đó Sừ Nghê đập đầu vào thân cây tự sát. Triệu Tuyên Tử vì làm được “Mũ phải ngay, nút phải cài”, đã làm được mũ áo chỉnh tề, mà đã nhận được sự tôn kính của anh ta và thoát được kiếp nạn. Cho nên, chúng ta không được xem nhẹ sự chỉnh tề mũ áo của bản thân mình, việc này đối với hình ảnh của bản thân, đối với vận mệnh của mình đều có ảnh hưởng cực lớn.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!