Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

NƯỚC LOẠN MỚI HIỂU TRUNG THẦN

Vào thời giữa nhà Đường, đã xảy ra một trận bạo loạn lớn, đó chính là Loạn An Sử. Khi đó do Đường Huyền Tông sủng ái Dương Quý Phi, bỏ bê chính sự, dẫn đến việc An Lộc Sơn bắt đầu làm loạn. Chỉ trong một vài tháng đã mất đi cả nửa giang sơn. Tất cả những đỗ đạt khoa cử, học theo thánh hiền sẽ đi đâu về đâu? Tất thảy đều giơ cờ trắng đầu hàng. Khi đó có hai vị trung thần, một người tên là Trương Tuần, còn người kia tên là Hứa Viễn. Hai người một mức quyết bám trụ thành Hoài Dương, ra sức phản khác, quân đội của An Lộc Sơn không thể tiến vào, có như vậy mới để cho quân nhà Đường kịp phục hồi mà điều chỉnh, chuẩn bị chiến đấu trở lại. Nếu như không có Trương Tuần, Hứa Viễn thì triều đại nhà Đương có thể đã thất bại. Sau đó An Lộc Sơn bắt được Trương Tuần, Hứa Viễn; tra tấn họ rất khốc liệt, bắt họ phải đầu hàng, nhưng họ đến chết vẫn không chịu, còn mắng thẳng vào mặt An Lộc Sơn là tên gian thần phản bội. An Lộc Sơn thấy vậy rất tức giận, ra lệnh nhổ hết răng của họ. Nhưng họ vẫn khí phách hiên ngang, còn ngậm máu phun An Lộc Sơn. Khí phách hùng dũng hiên ngang của Trương Tuần và Hứa Viễn sừng sững như núi.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!