Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

CHA CON ĐỒNG LÒNG

Thời xưa, khi cha mẹ đặt tên cho con thì đây chính là sự kỳ vọng đối với con cái. Như Phạm Trọng Yêm đặt tên cho con trai cả của ông, đặt là Phạm Thuần Nhân, ông mong mỏi con mình thuần túy là một tấm lòng nhân từ. Khi con ông trưởng thành, vào một ngày, ông bảo con trai áp tải năm trăm đấu lúa mạch về quê nhà Giang Tô. Trong quá trình vận chuyển, Phạm Thuần Nhân gặp một người bạn cũ của cha. Trong lúc nói chuyện, anh biết được tình cảnh gia đình của người bạn cũ này của cha rất không thuận lợi, cha mẹ vẫn còn chưa an táng được, con gái lại chưa xuất giá, cho nên cần một khoản tiền. Phạm Thuần Nhân lập tức lấy năm trăm đấu gạo đem bán hết, nhưng tiền vẫn chưa đủ. Phạm Thuần Nhân lại đem bán nốt thuyền chở lúa mạch, như vậy mới giải quyết được khó khăn của người bạn cũ của cha.

Sau này khi trở về kinh thành báo cáo với cha, khi hai cha con cùng ngồi bên một chiếc bàn, Phạm Thuần Nhân nói: “Thưa cha, sau khi con bán hết năm trăm đấu lúa mạch, mà tiền vẫn không đủ”. Cha anh liền ngẩng đầu nói: “Vậy con bán luôn chiếc thuyền đi vậy!”. Phạm Thuần Nhân nói: “Thưa cha, con đã bán rồi ạ”. Đây chính là cha con đồng lòng.

Lúa mạch bán hết, thuyền cũng bán rồi. Tiếng thơm về nhân đức truyền đến hơn tám trăm năm vẫn chưa dứt, đây chính là quả báo lớn nhất.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!