Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TÌNH MẪU TỬ (TĂNG SÂM – TĂNG TỬ)

Tăng Tử (Tăng Sâm) là một người con hiếu thảo nổi tiếng thời xưa. Vào một ngày, cậu lên núi chặt củi, đúng lúc có người bạn đến tìm. Thời xưa mà có bạn đến thăm, có thể phải đi bộ hai, ba ngày đường mới đến được. Mẹ cậu rất đôn hậu, thấy bạn từ phương xa đến, nếu không gặp được Tăng Sâm, thì thật rất không phải phép với bạn. Cho nên, bà liền lập tức chọc cây kim lên ngón tay mình. Cây kim này vừa chọc vào, Tăng Sâm lập tức cảm thấy trái tim rất đau, trong lòng nghĩ nhất định mẹ đã xảy ra chuyện rồi và vội vàng trở về nhà.

Kết quả, khi về đến nhà nhìn thấy mẹ, ông quỳ vội xuống và nói: “Mẹ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì, mà sao tim con đau một trận ạ?”. Mẹ liền giải thích với cậu: “Vì có bạn đến, mẹ muốn gọi con về gấp, cho nên mẹ mới làm như thế”.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!