Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TỬ CỐNG THỦ HIẾU

Ngoài mối quan hệ ngũ luân, còn có một quan hệ nhất luân rất quan trọng, đó là quan hệ thầy trò. Thời xưa vô cùng kính phục người thầy, có câu “Một ngày là thầy, cả đời là cha”. Cho nên, quan hệ thầy trò và quan hệ cha con là quan trọng như nhau. Trong sách cổ chúng ta thấy, chịu tang thầy cũng đều là chịu tang ba năm, hoàn toàn giống với cha mẹ. Khổng Phu Tử một đời dạy học, khi ông qua đời, các học trò đến rất cảm niệm ân đức của thầy mình, trước mộ của thầy có dựng một túp lều, ở đó thủ hiếu ba năm. Trong đó có một học trò đã chịu tang sáu năm, đó là Tử Cống. Vì khi Phu Tử qua đời, Tử Cống đi làm ăn ở nước khác, khi ông trở về thì đám tang đã kết thúc. Tử Công cảm thấy vô cùng day dứt, sau khi chịu tang ba năm, ông tự thêm ba năm nữa, tổng cộng chịu tang sáu năm, và xem như là việc đương nhiên đối với người thầy.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!